Werkgevers

Verklaringen

De Wet Keten Aansprakelijkheid, WKA Verklaring, wordt veelal beschreven onder de noemer ketenaansprakelijkheid en is zeer sterk gelieerd aan de inlenersaansprakelijkheid. De WKA verklaring is een regelgeving vanuit de overheid waarmee men zich verzekert van betaling van de verschuldigde loonheffingen alsmede omzetbelastingen.

Een WKA verklaring is dan ook van essentieel belang om veilig zaken te doen met een uitzendorganisatie!

4 x per jaar wordt deze WKA verklaring door de belastingdienst afgegeven en is 3 maanden geldig.

Versie: Oktober 2020

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Versie: 2020

WerkCentrale Nederland B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. WerkCentrale Nederland B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. WerkCentrale Nederland B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft WerkCentrale Nederland B.V. u inzicht hoe WerkCentrale Nederland B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Versie: 1.0

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden wij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd.

Versie: 2021

Certificaat NBBU - CAO Controle

Versie: 2018

Beschikking Verkeer en Waterstaat

Versie: 2005

De bedrijfsvoering van WerkCentrale Nederland is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Versie: Juni 2020

Algemene Voorwaarden NBBU

Versie: Januari 2020

Kandidaat in the spotlight

Kandidaat #0008 Import Medewerker Schiphol:
Deze loyale medewerker is op zoek naar een bedrijf waar hij zijn kennis kan overdragen en toepassen. Sinds 2006 tot heden is hij werkzaam als import medewerker bij ‘een expediteur’. Hij is o.a. ook bekend met een gedeelte van zeevracht, het coördineren van zendingen van grote accounts, het telefonisch en per mail te woord staan van klanten en het verzorgen van rapportages. De verschillende logistieke programma's (Cargomate, Logis, Cargowise) zijn hem niet onbekend. In goed overleg hebben beide partijen besloten om opzoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Hij is fulltime beschikbaar en zijn voorkeur ligt bij het werken in dagdiensten en ploegendiensten zijn in goed overleg bespreekbaar. Zijn salarisindicatie bedraagt minimaal € 3000,- euro bruto per maand. Kandidaat heeft een grote voorkeur voor bemiddeling op basis van W&S.
Bekijk alle spotlight-kandidaten
Je vindt onze vacatures ook op social media:
Certificeringen &
keurmerken:
Logo NEN4400-1
Logo Stichting Normering Arbeid
WerkCentrale
is lid van:
Logo ACN
Logo NBBU
© WerkCentrale Nederland | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden
Top